Veiligheid gewaarborgd...

Op steeds meer terreinen treedt de overheid terug als toezichthoudende of keurende instantie. Bedrijven en instellingen zijn er in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor dat hun technische installaties aan de normen voldoen. Wij kunnen u precies vertellen hoe u zich aan de regelgeving moet houden, zodat de veiligheid van huurders, medewerkers en andere gebruikers van een gebouw zo goed mogelijk gewaarborgd is.

...met een onafhankelijke keuring

U kunt ons inschakelen voor het beoordelen van elk willekeurig ontwerp of het doorlichten van een al aangebrachte installatie. Omdat wij geen binding hebben met een uitvoerend bedrijf, bent u bij ons verzekerd van een objectief oordeel. We toetsen uw installaties aan de regelgeving en u krijgt een duidelijk rapport met onafhankelijk advies over vereiste aanpassingen en mogelijke verbeterpunten.

ntafoto

NTA 8025:

'APK'-veiligheidskeuring gas-, water- en elektrische installaties in woningen (bijv. voor professioneel beheer of bij verkoop van een woning).


In betrouwbare handen

Installatie Adviesservice Spekschate beschikt over alle landelijke erkenningen voor gas-, water- en elektrische installaties. We zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van de volgende keuringen:

  • NEN 1010: elektrische installaties
  • NEN 1078: gasinstallaties
  • NEN 1006: waterinstallaties