Binnen de installateurswereld kent iedereen het probleem van 'hollen of stilstaan'. Drukbezette installateurs bieden wij daarom de mogelijkheid om kostprijscalculaties aan ons uit te besteden. Wij beschikken daarvoor over nauwkeurige Syntess- en SVI software. Daarbij zijn we ons er terdege van bewust dat het bepalen van de aanneemsom, met name bij kleine werken, meer vraagt dan alleen het doorberekenen van standaardtarieven. Door onze jarenlange praktijkervaring kunt u van ons calculaties verwachten die met 'praktisch gevoel' zijn samengesteld.