6 july 2015

Het is van groot belang dat VvE beheerders en VvE’s aandacht besteden aan een praktische zaak v.w.b. het vervangen van Cv-ketels en noodzakelijke controle van een rookgasafvoersysteem en/of CLV systeem. Regelgeving hiervoor is te vinden in de NPR 3378-45 bijlage A (praktijkrichtlijn van de NEN1078). In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN norm.

In de NPR wordt bij A.2 vermeld dat bij vervanging van een ketel in principe het rookgasafvoersysteem mee vervangen dient te worden, tenzij wordt aangetoond dat het rookgasafvoersysteem nog in orde is en weer voor 15 jaar (ongeveer de levenscyclus van een ketel) kan functioneren.

In woongebouwen is de ketel voor rekening van de bewoner en de VvE doorgaans verantwoordelijk voor het gezamenlijke rookgasafvoersysteem.

Een inspectie en controle van het rookgasafvoersysteem valt om deze reden tussen wal en schip door onwetendheid van de VvE en installateur. Het is in redelijkheid ook niet te verwachten dat een installateur bij incidentele ketelvervanging het gehele rookgasafvoersysteem gaat inspecteren en eventueel aanpassingen doet met alle gevolgen van dien voor de overige ketels e.d.
Hier ligt een duidelijke verantwoordelijk ligt voor de VvE en/of beheerder. Maar weinigen zijn hier echter mee bekend. Om deze reden worden er vaak zonder inspectie of onderzoek maar diverse soorten ketels geïnstalleerd en sta je achteraf voor voldongen feiten als mensen net ketels hebben vervangen terwijl eigenlijk ook het rookgasafvoersysteem aangepast had moeten worden, zie ook de situatie in Amstelveen.

Naar mijn mening zou een VvE op de hoogte moeten zijn van de instructie zoals weergegeven in de NPR 3378 deel 45, bijlage A en zou de VvE, voordat mensen ketels gaan vervangen, een inspectie van het rookgasafvoersysteem moeten laten verrichten. Dit als vervanging in beeld komt als de levenscyclus van ketels ten einde loopt. Na een dergelijke inspectie kan vooraf bepaald worden wat eventueel te doen met een rookgasafvoersysteem. Tevens kan dan naar de bewoners toe een heldere instructie worden gegeven voor een correcte keuze (of eventuele beperkingen) van de nieuw te plaatsen ketel.

Terug naar overzicht

Meer